Over Erica


Mijn eerbetoon aan de legendarische topklasse surfster met één arm "Bethany Hamilton" op een zee-container

English (see below for english): My tribute mural to world class surfer legend “Bethany Hamilton” with only one arm

 

Erica Huber  woont en werkt in Haarlem. 

Op mijn 14e wist ik al dat ik naar een academie wilde. Op school tekende ik samen met mijn vriendin al mijn schriften vol. Ook buiten school konden we er geen genoeg van krijgen. Haar vader die docent was aan de Rietveld Academie in Amsterdam, hielp ons aan mooie materialen en bracht ons verschillende tekentechnieken bij.

Op de havo had ik tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis in mijn eindexamenpakket. Hierna volgde ik teken- en /boetseercursussen bij de hoog aangeschreven beeldend kunstenaar en portretschilder Bart Holt. Dit leidde tot een verblijf van 3 maanden in kunststad Florence, Italie. Hier kon ik ongeveer 1 maand in een ambachtelijk houtbewerkings-atelier als leerling werken.

Terug in Nederland ging ik naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag. Ik begon daar in 1986 met de 5-jarige dagopleiding tekenen en schilderen en behaalde in 1991 mijn diploma.

Hierna wonende in Amsterdam, heb ik me gedurende een aantal jaren verder ontwikkeld in het autonome schilderwerk en deed geregeld portretten in opdracht. Ik had mijn atelier in de Gerrit van der Veen ateliers waar o.a. Herman Brood (legendarische muzikant en kunstenaar) zijn atelier had. 

In 1992 werd ik lid van kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel in Haarlem, waarna ik met mijn atelier naar Haarlem ben verhuisd.

In die periode tot ongeveer 2003 zat ik in de jury voor nieuwe leden. Ook heb ik veel les gegeven in tekenen, schilderen en aquarelleren aan de volksuniversiteiten Casca in Heemstede, Stichting Kulturele Raad in Hillegom en Volksuniversiteit Haarlem. Tegenwoordig geef ik af en toe nog een workshop of ik ga met een klein groepje in de natuur tekenen of schilderen. 

 

Portretten

Ik denk dat ik voor het portretteren een speciaal talent heb. Ik vind het altijd weer heerlijk boeiend om mij te verdiepen in mijn onderwerp en een uitdaging om de persoon zo eigen en passend mogelijk weer te geven in het voor de opdracht gekozen materiaal.

Ook het portretteren van een geliefde overledene geeft mij veel voldoening. Met goede foto’s en een karakteromschrijving van de persoon kom ik tot fijne resultaten.

 

Hoe mijn werk steeds meer eigen werd

  Interieurscènes met mensen: Misschien kwam het door de onveilige Schilderswijk waarin ik woonde maar ik was erg bezig met me veilig voelen. Hierom vond ik het heerlijk mensen in hun warme leefomgeving te schilderen. Ik was vooral gefascineerd door hoe het licht kleur gaf en haar weg vond tussen de ruimten door. Dit paste ik ook toe in de portretopdrachten die ik toen kreeg. 

Strandhout: Sinds 2005, toen ik begon met golfsurfen, ben ik strandhout gaan verzamelen en daar objecten mee gaan maken. De stukken strandhout die te vinden zijn op de stranden van bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, Portugal of Spanje zijn weer heel anders van kleur en struktuur dan het nederlandse strandhout. Ik hou ervan om het mooie zachte gezandstraalde hout in mijn handen te hebben en er mee te werken. 

Bomen en landschappen: Toen ik voorjaar 2011 werd uitgenodigd om binnen 2 maanden een expositie in te richten in de Centrale Bibliotheek Haarlem, besloot ik spontaan dat het over bomen zou gaan.

Ik haastte me naar de winkel om 5 grote doeken van 180 x 140cm te kopen en startte meteen met de eerste op onze woonkamervloer. Met mijn kleine kinderen eromheen balancerend realiseerde ik me voor het eerst dat ik deze maten onmogelijk in mijn kleine atelier kon verwerken.

Pas toen voelde ik hoe ik de mooie natuur van mijn jeugd had gemist en daar naar terug werd getrokken. Het mooie Bloemendaal met haar buitengewoon prachtige natuurlijk groeiende bosgezichten. Het zonlicht wat dwarrelt door de bladeren van de oude hoge bomen, de geuren en de wind die door de bladeren ruist hebben mij van jongsaf aan beïnvloed.

De dalen tussen de heuvels geven aan de vele vogelgeluiden zo'n speciale galm waardoor een bezoekje aan Boemendaal altijd weer een heel bijzonder fijne gelegenheid wordt.

Op wonderbaarlijke wijze kwam er kompleet onverwacht diezelfde avond nog een gigantisch atelier in Amsterdam tot mijn beschikking!

De natuur blijft enorm trekken en ik vind het nu alweer een heleboel jaren heerlijk om me door die schoonheid te laten inspireren in mijn schilderwerk. Ook de wereldwijde milieuproblematiek moedigt mij ertoe aan om via een soort liefdesbetuigingen en eerbetoon op mijn manier te helpen. 

Golven en zee-zichten: Sinds 2018 ongeveer ben ik deze wederom uit gemis en behoefte aan die beleving begonnen te schilderen.

Deze brengen een heel eigen kleurengamma met zich mee. Ik stel me voor dat het nog lang zal duren voor ik de diepten van de zee en haar kleuren naar mijn gevoel in beeld weet te brengen.

Vanuit mijn liefde voor het golfsurfen voel ik tevens de behoefte om de indrukwekkende, enorm krachtige energie van de golven te verbeelden. Buiten dat spreekt het heldere, pure, onverwachte en ruimtelijke van de oceaan me altijd al enorm aan sinds ik als kind dichtbij zee opgroeide.

Ik geloof voor mijn werk niet in van te voren vaststaande thema’s of onderwerpen. Ik vind het heerlijk om toe te geven aan wat me inspireert en laat me graag leiden door mijn intuïtie. Het duiden van het hoe en waarom in mijn werk gebeurt grotendeels achteraf en dan zie ik de rode draad.

Welkom op mijn website!

 

Erica Huber  lives and works in Haarlem.

By the age of fourteen I knew I wanted to be an artist. My notebooks were full of drawings. I could never draw enough.

After graduating from high school in art and art history, I took drawing and sculpture lessons with the master portrait painter Bart Holt.

This inspired me to travel to Florence, Italy to immerse myself in its’ history and extraordinary art. During my stay I apprenticed myself to a traditional Florentine woodworking studio.

On my return to the Netherlands in 1986, I studied painting and drawing at KABK The Royal Academy of Art, The Hague, graduating in 1991.

For several years, I continued to develop my own style of painting, accepting portrait and painting commissions, working from my Amsterdam studio in the ‘Gerrit van der Veen ateliers’. It was an inspiring environment where the Dutch artist/musician, Herman Brood, was also working.

In 1992, I joined the artist assembly, Kunst Zij Ons Doel (KZOD) in Haarlem and moved my studio to Haarlem. During this period whilst continuing to accept private commissions, I taught drawing, painting and water colour at the cultural institutions of Casca in Heemstede, Stichting Kulturele Raad in Hillegom and Volks Universiteit Haarlem. Together with becoming a mother of three it was a busy and exhilarating time.

Portraits

I feel I have a gift for painting portraits. I love to dive in and discover my subject. This helps me to best portray their individuality and uniqueness, whether in oil or water colour.

Equally, I have experienced great fulfillment in painting the portraits of a loved person who has passed away. Photographs and a good description about them, help bring them alive for me and capture their essence on canvas/paper.

The way my art evolved

           Interiors with people in them:

Maybe due to living in an unsafe area like Schilderswijk in the Hague I was always intrigued by feeling safe and secure. So I loved to paint people in their shielded homes or interiors. I was especially fascinated by how the light source gave colour, tingling its way through spaces.  

           Driftwood:

In 2005 I began wave surfing. After years of painting interiors I found so much pleasure in being outdoors and collecting beach driftwood. Holding and smelling these sand-rounded, fish-nibbled, moonstruck, sunsoaked of pieces wood makes me feel more energized and centered and I started to work with it in my art. 

This special kind of wood seems to be carrying the essence of the cosmic flow. They seem to have travelled beyond my ever knowing where they are from. They have so abundantly emerged in the energy of the sun, moon, wind, storms, fish and sea/ocean organisms. Working with them, takes me to another level of being. I also like to combine painting and driftwood. 

           Trees and landscapes:

When in 2011 I was invited to come and make an exhibition in the Haarlem Central Library in 2 months, I spontaneously decided it would be about trees. 

I rushed off to buy 5 big canvases format 1.8 x 1.4m and started working on the first one on our living room floor. With my small children stumbling around it. Only then I realized I didn’t have nearly enough space in my tiny studio for these large size of canvases… 

It was the moment where I really felt how much I was actually drawn back to the environment of my childhood Bloemendaal, with it’s extraordinarily beautiful, natural forest landscapes. It’s spontaneity, synergy and abundant colour have inspired me profoundly. Miraculously a very spacious studio presented itself in Amsterdam.

Together with spending so much time in the ocean I feel spiritually connected to nature, its’ cycles and rhythms.

           Waves and seasights;

As a keen surfer, my most recent paintings are inspired by my fascination for waves and the powerful energy within them. The translucent, pure, unpredictable ocean has had a strong attraction to me ever since I was young, growing up near the beach. Meanwhile I hope that my tribute and love statements to nature can be of help to global environmental issues.

When I work on my paintings I tend not to have a planned theme or subject in mind. I love to simply go with what inspires and let my intuition lead me. The realization of how or why usually comes afterwards.

I hope you enjoy your visit to my website.

Neem contact op

 

Mijn locatie